Nyitvatartásunk Hétfő - Péntek

9:00 - 17:00

Ismerje meg csapatunkat

Dr. Dulin György

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem-angol szakos diplomájának 1993. évben történt megszerzését követően jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Karán szerezte meg köztársasági ösztöndíjasként valamint a Bibó István Szakkollégium tagjaként 1999-ben, summa cum laude (jeles) minősítéssel.

 

Ezt követően megfordult számos nagynevű ügyvédi irodánál, majd 2001-ben az ELTE támogatásával nemzetközi ösztöndíjat nyert Hollandiában, ahol angol nyelven mélyítette tovább nemzetközi jogi tudását. A külföldi diploma megszerzését követően a jogi szakvizsgát kiváló minősítéssel 2003-ban sikeresen abszolválta, majd ezután a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként megalapította ügyvédi irodáját.

 

Majd két évtizedig a magyarországi tőkepiac egyik vezető intézményének nyújtott jogi szolgáltatást, melynek során jogalkotást is formáló módon vett részt az értékpapírjog hazai fejlesztésében, illetve szerzett jelentős gyakorlatot bankjogi, informatikai és munkajogi területen. Emellett a klasszikus polgári jog és a perjog is munkájának érdemi részét képezte.

 

Több évtizedes munkajogi tapasztalata mellett a Budapesti Ügyvédi Kamara Munkajogi Ügyvédakadémiájának állandó tagja, valamint tagja a Magyar Munkajogi Társaságnak is.

 

2018-ban alapította meg Dr. Petrik Gábor egyéni ügyvéddel és a Vallyon Ügyvédi Irodát képviselő Dr. Vallyon Zsolt ügyvéddel együtt a Dulin-Petrik-Vallyon Ügyvédi Társulást, melynek azóta is tagja. Az ügyvédi társulás irodája az V. kerületben a bírósági negyed szívében található.

 

Hivatásáról vallott nézete, hogy a hozzá forduló személyek jogi természetű problémáit magas szakmai színvonalon, az előre ütemezett határidőket pontosan betartva, empatikus módon,  ügyfelei teljes megelégedettségére, felelősen kezelje. Alapelvként tekint a korrekt tájékoztatásra, a jogi kockázatok teljes feltárására, és lehetőség szerint a peren kívüli megoldásokat részesíti előnyben anélkül, hogy végső esetben a peres eljárásoktól visszariadna. Álláspontja szerint kizárólag az ügyvéd és az ügyfél közötti bizalmon alapuló kapcsolat során lehet sikeres jogi szolgáltatást nyújtani. Az ügyvédi iroda széles ügyfélköre garanciát jelent a fenti feltételek fennállására.

 

Az ügyvédi iroda felelősségbiztosítással a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél rendelkezik.

 

Weboldal: ugyved.biz

Dr. Petrik Gábor

Jogi diplomáját 2009-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, Budapesten szerezte summa cum laude (jeles) minősítéssel. Az egyetemi oklevél kézhezvételét követően egészen a jogi szakvizsga letételéig ügyvédjelöltként dolgozott, majd a szakvizsga jeles eredménnyel való teljesítése után egyéni ügyvédként nyert felvételt a Budapesti Ügyvédi Kamarába.

 

A legnagyobb szakmai siker számára az ügyfelei elégedettsége, így megbízói teljes körű jogi támogatására törekszik. Mivel a legmagasabb szintű jogi szolgáltatás nyújtását különösen fontosnak tartja, ezért – a megbízás típusától és díjazásától függetlenül – megbízóit az ügyek állásáról, valamint az alapul szolgáló jogszabályi rendelkezésekről rendszeresen, késedelem nélkül tájékoztatja. Hisz abban, hogy sorsunkat befolyásoló jogi problémákat csak és kizárólag alapos, minden lehetőségre felkészítő, olyan ügyvédi támogatás mellett lehet megoldani, amely első helyre az ügyfelek érdekeit helyezi minden mással szemben. Amennyiben ilyen ügyvédre van szüksége, úgy forduljon hozzá bizalommal.

 

2018-ban alapította meg a Dulin György Ügyvédi Irodát képviselő Dr. Dulin György ügyvéddel és a Vallyon Ügyvédi Irodát képviselő Dr. Vallyon Zsolt ügyvéddel együtt a Dulin-Petrik-Vallyon Ügyvédi Társulást, melynek azóta is tagja.

 

Ügyfeleit Budapesten és Hatvanban található ügyvédi irodájában várja előzetes időpont egyeztetést követően.

 

Weboldal: petrikgabor.hu

Dr. Vallyon Zsolt

Nyíregyházi születésűként jogi diplomáját köztársasági ösztöndíjasként vehette át a Miskolci Egyetemen 1994-ben. Pályakezdőként a K&H Brókerház Rt.-nál és más értékpapír-piaci szereplőknél tevékenykedett jogi előadóként, ahol főképpen munkajogi és értékpapírjogi tapasztalatokat szerzett.

 

Ügyvédként 1997-ben lajstromozták a Budapesti Ügyvédi Kamaránál. Ezt követő időszaki ténykedése változatlanul és túlnyomó részben az értékpapírpiachoz kapcsolta, ennek részeként egy, a Budapesti Értéktőzsdén jelenlévő részvénytársaság állandó jogi képviselőjeként feladata volt a részvényesi és a piacfelügyeleti kapcsolattartás, mindemellett építőipari beruházókat, kivitelezőket képviselve szélesítette szakmai ismereteit, látókörét. A 1990-es évek végén végrehajtott gyógyszer-kereskedelmi privatizáció egyik aktív jogi szolgáltatójaként érdemi részt vállalt több megye kis- és nagykereskedelmének  átalakításában a működés jogi feltételeinek a megteremtésével. Állami kezdeményezésű infrastrukturális célú beruházásokat érintően (területbiztosítások, kárrendezések, telekalakítások során stb.) készített jogi szakmai ismereteket, felkészültséget igénylő okiratokat, a köz– és  magántulajdonra vonatkozó szabályokat alaposan ismeri és körültekintően kezeli. Közel egy évtizeden keresztül az országosan megvalósuló közlekedési infrastruktúra fejlesztések kapcsán az egyik legjelentősebb jogi szolgáltató, az ezzel összefüggő ingatlan/terület szerzések, előkészítések, állami vagyonkezeléssel érintett ügyek jogi támogatója. Évek óta az egyik budapesti patinás állami  egyetem állandó partnere, az intézmény működésével, vagyongazdálkodásával kapcsolatos ügyek egyik  segítője. Földforgalmi és erdőgazdálkodási vonatkozású ügyletek gyakorlott résztvevője. A jogügyletek végrehajtása során az adó-szempontok optimalizálására kiemelt feladatként tekint.

 

Házasságban él, négy gyermek édesapja. A természetet (kiváltképp az erdőket) és a sportot különösen kedveli, a vidéki élet kedvelője.

 

2018-ban alapította meg a Dulin György Ügyvédi Irodát képviselő Dr. Dulin György ügyvéddel és Dr. Petrik Gábor egyéni ügyvéddel együtt a Dulin-Petrik-Vallyon Ügyvédi Társulást, melynek azóta is tagja.

 

Weboldal: vallyonzsolt.hu

Dr. Sándor Soma

Középiskolai tanulmányait a váci Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnáziumban teljesítette, ezt követően a jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg 2022-ben, cum laude minősítéssel. Egyetemi évei alatt fél évet töltött Lettországban, a Riga Graduate School of Law ösztöndíjas hallgatójaként. Külföldi féléve során különböző országokból érkező oktatók segítségével szerzett értékes tapasztalatokat többek között a nemzetközi kereskedelmi jog és az EU jog területén, valamint a mesterséges intelligencia szabályozási kérdéseivel kapcsolatban, és nem utolsó sorban bővíthette az általa nagyon fontosnak tartott angol jogi szaknyelvi tudását.

Célja volt, hogy már az egyetemi évei során a lehető legtöbb gyakorlati tapasztalatot tudja összegyűjteni. A Társulás munkájába már egészen korán, másodéves egyetemista korában, 2018-ban bekapcsolódott gyakornokként, ekként a tanulmányai jelentős részét már a munkával párhuzamosan végezte el. Legközelebb a polgári jog és a polgári eljárásjog területe áll hozzá, melyekben szeretné még jobban elmélyíteni a tudását, hogy megbízható segítséget tudjon nyújtani a Társulást felkereső ügyfeleknek.

Dr. Dobolyi Mátyás

A gödöllői Premontrei Gimnázium kitűnő érettségivel való elvégzését követően az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatta jogi tanulmányait. Az egyetemi közéletbe már elsőéves korában becsatlakozott, a Joghallgatók Önképző Szervezete nevű szakkollégiumban bővítette ismereteit a polgári jog, adatvédelem és a XXI. század nyújtotta jogi kihívások területein.

Szakkollégiumi tevékenysége során több kutatási projektben is részt vett, melyeket többek között a Budapesti Közjegyzői Kamara és különböző nemzetközi ügyvédi irodák is szponzoráltak.

 

Az egyetemi tanulmányok és a szakkollégiumi műhelymunka mellett a jogi hivatás gyakorlati oldalára is nagy hangsúlyt fektetett, civil szervezeti, köztestületi, majd jó nevű ügyvédi irodákban való szerteágazó munkatapasztalatokat szerezve. A társulás munkájában március óta gyakornokként vett részt, majd az egyetem sikeres elvégzését követően immár ügyvédjelöltként erősíti a csapatot.

 

Szakmai érdeklődése elsősorban a társasági jog, polgári eljárásjog és a kötelmi jog köré összpontosul. Az irodai munkán kívül pedig leginkább kerékpározással, természetjárással és gasztronómiai kísérletezéssel tölti szívesen szabadidejét.

IMG_5814

Jogi segítségre van szüksége? Keressen minket bizalommal!